Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Xu thế dịch chuyển biên giới carbon

TraceVerified > Tín chỉ carbon > Xu thế dịch chuyển biên giới carbon
Sự ra đời của biên giới carbon

Biên giới carbon theo nghĩa vĩ mô là đường biên tác động của chính sách. Đây là một khái niệm mới mẻ trong lĩnh vực chính sách môi trường, nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm nhập khẩu cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn về khí thải carbon tương tự như các sản phẩm được sản xuất trong nước. Sự ra đời của biên giới carbon nhằm thúc đẩy: Tăng cường nỗ lực giảm thiểu khí thải; Bảo vệ sự công bằng và cạnh tranh; Đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng sạchPhản ứng với nguyên tắc “người gây ra phải trả”.

Nguyên tắc “người gây ra phải trả” gợi ý rằng các quốc gia hoặc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về khí thải carbon mà họ tạo ra, không quan trọng nơi nó được sản xuất. Biên giới carbon có thể được xem là một cách để áp dụng nguyên tắc này trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Quy định CBAM

Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) là một cơ chế chính sách được đề xuất bởi Liên minh châu Âu (EU) để giảm thiểu nguy cơ “di chuyển carbon”, đồng thời bảo vệ các doanh nghiệp trong EU khỏi việc chịu sự cạnh tranh không công bằng từ các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất với lượng khí thải carbon cao.

CBAM quy định cho 6 ngành hàng nhập khẩu vào EU bao gồm Nhôm, Thép, Xi măng, Phân bón, Điện, Hydro. Các nhà nhập khẩu phải báo cáo khí nhà kính trên các sản phẩm nhập khẩu trong 9 quý từ tháng 10 năm 2023 đến hết năm 2025. Từ ngày 1/1/2026, chính sách thuế bắt đầu áp dụng từ 5% tổng sản lượng nhập khẩu và tăng dần đến 100% vào năm 2034.

Tác động chuyển dịch biên giới carbon

Xu thế dịch chuyển biên giới carbon liên quan đến việc các quốc gia và khu vực khác trên thế giới cũng bắt đầu quan tâm và thảo luận về việc thiết lập các biện pháp tương tự để bảo vệ lợi ích của họ trong thị trường quốc tế. Điều này có thể gây ra một số tác động và xu hướng như sau:

Tăng cường áp lực cho các quốc gia và doanh nghiệp giảm thiểu khí thải carbon: Sự ra đời của CBAM có thể tạo ra áp lực đối với các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn thế giới để tăng cường nỗ lực giảm thiểu khí thải carbon để tránh các biện pháp điều chỉnh biên giới carbon từ các quốc gia nhập khẩu.

Tăng cường sự phát triển của thị trường carbon toàn cầu: CBAM có thể tạo ra cơ hội cho việc phát triển thị trường carbon toàn cầu, nơi các quốc gia và doanh nghiệp có thể mua bán quyền khí thải carbon để tuân thủ các yêu cầu CBAM.

Tăng cường hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu: Sự phát triển của các cơ chế điều chỉnh biên giới carbon có thể tạo ra động lực cho các quốc gia hợp tác chặt chẽ hơn trong việc giảm thiểu khí thải carbon và ứng phó với biến đổi khí hậu.


TraceVerified với tầm nhìn trở thành đối tác trong lĩnh vực phòng chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững toàn cầu, cùng tạo ra một môi trường phát triển bền vững dựa trên cơ chế của thị trường tín chỉ carbon.

Để được tư vấn về phát triển bền vững, tín chỉ carbon xin vui lòng liên hệ:

Ms Trinh Phạm – 0912501139 – trinhptm@traceverified.com