TraceVerified | Truy xuất nguồn gốc | Trace Verified
Truy xuất nguồn gốc điện tử

Truy xuất nguồn gốc điện tử

Là dịch vụ cung cấp hệ thống phần mềm để người sử dụng thu thập, nhập thông tin từ các khâu trong chuỗi sản xuất thực phẩm.
Minh bạch thông tin

Minh bạch thông tin

Là dịch vụ cung cấp hệ thống phần mềm để người sử dụng thu thập, nhập thông tin từ các khâu trong chuỗi sản xuất một lần theo quy trình chuẩn.
Truy xuất nguồn gốc nội bộ

Truy xuất nguồn gốc nội bộ

Là giải pháp phần mềm tích hợp sử dụng trong nội bộ đơn vị khách hàng. Giải pháp được xây dựng riêng phù hợp phù hợp cho từng quy trình sản xuất cụ thể
Giải pháp công nghệ

Giải pháp công nghệ

Tư vấn, cung cấp cho khách hàng các giải pháp về công nghệ để tối ưu hóa quy trình sản xuất và quy trình truy xuất nguồn gốc.