Chuyển đổi mô hình trồng rau nhà kính theo tiêu chuẩn VietGAP nên không?

Chuyển đổi mô hình trồng rau nhà kính theo tiêu chuẩn VietGAP nên không?

Những năm gần đây thì tiêu chuẩn VietGAP được rất nhiều hợp tác xã, nông hộ áp dụng vào quy trình trồng và rất nhiều người đã thành công khi áp dụng mô hình này mang lại lợi nhuận hằng năm đến hàng tỷ đồng.

3 điều cần làm để ứng dụng blockchain vào nông nghiệp, có thể giúp người dùng Âu Mỹ cũng có thể truy xuất được nguồn gốc nông sản Việt

3 điều cần làm để ứng dụng blockchain vào nông nghiệp, có thể giúp người dùng Âu Mỹ cũng có thể truy xuất được nguồn gốc nông sản Việt

Cần biết người tiêu dùng muốn biết gì, cần kiểm chứng thông tin từ nông dân và cần người nối thông tin trong chuỗi quy trình.

Quy trình canh tác Chuối già lùn Nam Mỹ (Musa cavendish) cho năng suất cao

Quy trình canh tác Chuối già lùn Nam Mỹ (Musa cavendish) cho năng suất cao

Trên thế giới chuối là loại trái cây nhiệt đới được trồng phổ biến ở nhiều quốc gia và vùng miền, đồng thời cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể trong thương mại rau quả toàn cầu. Xuất khẩu chuối đứng đầu về khối lượng và đứng thứ hai về kim ngạch, sau cây cam trong cơ cấu xuất khẩu trái cây của thế giới. Ở nước ta chuối là loại trái cây có diện tích và sản lượng cao, chiếm 19 % tổng diện tích cây ăn trái, cho sản lượng khoảng 1,4 triệu tấn với nhiều giống chuối như chuối tiêu, chuối tây, chuối bom, chuối ngự,…Giống chuối già lùn Nam Mỹ được Viện Sinh học Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh đã sản xuất cấy mô thành công và đưa vào trồng ở nhiều địa phương. Đây là giống chuối mới, năng suất và chất lượng cao hơn so với chuối địa phương.

Quy Trình kỹ thuật trồng Nho Đỏ

Quy Trình kỹ thuật trồng Nho Đỏ

Thâm canh nhãn theo quy trình VietGAP

Thâm canh nhãn theo quy trình VietGAP

Trong quá trình cây nhãn mang quả, tuyệt đối không sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. Để không chế sâu bệnh hại, khi cây nhãn lộ quả non bằng hạt đậu tương, phun chế phẩm Nano bạc định kỳ 15 ngày/lần.

Displaying results 1-5 (of 7)
 |<  < 1 - 2  >  >|